Domov

    Deň materinského jazyka na 2. stupni


Naše aktivity k medzinárodnému dňu materinského jazyka...

Dátum 21. február 2020 pripadol na deň jarných prázdnin, preto sme aktivity presunuli na utorok, 25. februára 2020. Už v pondelok, 24. februára 2020 vítala žiakov, prichádzajúcich z prázdnin, nástenka, venovaná Medzinárodnému dňu materinského jazyka, na ktorej boli aj základné informácie o tomto dni.

Prvé dve vyučovacie hodiny sa žiaci druhého stupňa učili podľa rozvrhu. Po druhej vyučovacej hodine sa v každej triede rozdelili žiaci do skupín, v ktorých pripravovali materiály k Medzinárodnému dňu materinského jazyka.

Časť žiakov 6.B triedy rozmiestnila v priestoroch školy lavice, pri ktorých trojčlenné skupiny z každej triedy riešili rôzne úlohy. Prvá úloha bola z gramatiky – žiaci mali v krátkom texte doplniť správne i/y. Druhou úlohou bolo rýchlo a správne prečítať tri jazykolamy. Pri tretej úlohe zostavovali čo najviac slov z ponúknutých písmen. Štvrtou úlohou bolo zostaviť čo najdlhšiu vetu, v ktorej sa každé slovo zažína rovnakým písmenom. Piata úloha bola zostaviť vetu len z jednoslabičných slov. V šiestej úlohe hádali žiaci hádanky. V siedmej úlohe dopĺňali chýbajúce slová v známych detských riekankách. Ôsmou úlohou bolo zoradiť verše Hviezdoslavovej básne do správneho poradia.

Ostatní žiaci pracovali na ďalších úlohách:

V každej triede vytvorili žiaci tri skupiny. Prvá skupina pracovala na vytvorení plagátu, ktorým by čo najlepšie priblížila Medzinárodný deň materinského jazyka. Žiaci mali veľa dobrých nápadov, preto sa len veľmi ťažko vyberali víťazné práce. Podobne to bolo aj pri druhej skupinovej úlohe, kde mali žiaci vymyslieť básničku o materinskom jazyku – o slovenčine. Básne možno neboli dokonalé po formálnej stránke, ale prekvapilo nás množstvo rôznorodých prístupov žiakov k tejto téme. Posledná skupinka v triede mala za úlohu nakresliť portrét osobnosti, ktorá sa pričinila o vznik a rozvoj slovenského jazyka. Portréty sa líšili od predlôh, ale žiaci sa naozaj veľmi snažili, aby boli čo najvernejšími kópiami.

Keďže žiaci pracovali na riešeniach až do konca vyučovania, slávnostné vyhodnotenie aktivít, ktorými sme Medzinárodný deň jazykov na našej škole oslávili, sa uskutočnilo na nasledujúci deň.

V jednotlivých kategóriách sa triedy umiestnili takto:

Plagáty:

 1. miesto - 6.A
 2. miesto - 5.C
 3. miesto - 7.B

Portréty spisovateľov:

 1. miesto - 8.A
 2. miesto - 6.B
 3. miesto - 5.A

Básničky o slovenčine:

 1. miesto - 6.D
 2. miesto - 7.A
 3. miesto - 6.C

Kvízové otázky:

 1. miesto - 9.A
 2. miesto - 9.B
 3. miesto - 8.A

Víťazom blahoželáme a všetkých žiakov chválime za tvorivosť a usilovnosť.

Mgr. Ivanka ChytráAutor : Administrator, čítané 1675x
Pondelok, 16. marca 2020
<September>
PUSŠPSN
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


AKTUALITY


> LPČ
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL