Domov

    Oznam o poplatkoch v ŠKD


Poplatky v školskom klube detí...

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí v zmysle zákona NR SR č. 245/2008Z,z, o výchove a vzdelávaní – školský zákon,§ 114(6). Príspevok je stanovený vo výške 10 € na mesiac (trvalý pobyt rodiča v PK), 15 € (trvalý pobyt oboch rodičov mimo PK).Výška mesačného príspevku je stanovená platným VZN Mesta Pezinok č. 3/2019. Mesačný príspevok sa môže uhrádzať nasledovne:

1. Trvalým príkazom do 17. dňa mesiac vopred: 1.platba 10 € (bez trvalého pobytu v PK 15 €) - do 25. augusta 2020, posledná platba 10 € (bez trvalého pobytu v PK 15 €) do 17.mája 2021.

Číslo účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005

2. Dvomi splátkami : 1. platba 50 € (bez trvalého pobytu v PK 75 €) do 25. augusta 2020, 2. platba 50 € (bez trvalého pobytu v PK 75 €) do 17. januára 2021.

Číslo účtu ŠKD: SK42 5600 0000 0066 0748 5005

Vzniknuté preplatky za uhradenie čiastočných nákladov na činnosť ŠKD sa neposielali späť, ale boli presunuté do nasledujúceho školského roka.

Štvrtákom a deťom, ktoré nebudú v školskom roku 2020/2021 navštevovať ŠKD, boli preplatky vrátené v mesiaci júl.

V prípade ďalších informácií kontaktujte mailom vedúcu ŠKD J. Krajčovičovú na skd.bielenisko(zav)gmail.com.Autor : Administrator, čítané 581x
Štvrtok, 20. augusta 2020
<September>
PUSŠPSN
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


AKTUALITY


> LPČ
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL