Domov

Občianske združenie

Združenie rodičov a priateľov školy nadobudlo právnu formu občianskeho združenia (ďalej len OZ), ktoré bolo zaregistrované ako „Občianske združenie Školák na Bielenisku“ (IBAN: SK54 0200 0000 0030 6008 4553, IČO: 42260256). Má svoju „zriaďovaciu listinu“ a „stanovy“. Výkonnými orgánmi OZ sú „valné zhromaždenie“, ktoré tvoria všetci platiaci rodičia detí – žiakov ZŠ (podrobnosti v stanovách). Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz do roka (ide o naše pravidelné stretnutia v jedálni školy, kde si odhlasujeme základné dokumenty a postupy). Ďalším výkonným orgánom OZ a v prípade potreby aj kontaktným orgánom pre vás rodičov ako aj zamestnancov školy je prezídium OZ, ktorého volenými členmi sú:

predseda – Peter Kramár,

podpredseda - Jana Krajčovičová,

ekonóm – Ľudmila Ráczová,

člen – Marína Majerčáková, Peter Chovanec, Juraj Oravec, Eduard Štamm.

Rodičia sa spravidla stretávajú s triednymi učiteľmi na rodičovských združeniach a riešia spolu problematiku výchovno – vzdelávacieho procesu, známky, správanie, ale aj všetky ostatné problémy dotýkajúce sa chodu školy. Zároveň majú zvoleného zástupcu združenia rodičov za triedu, ktorý ich zastupuje v celoškolskom združení rodičov, kde sa riešia otázky vzájomného kontaktu so školou a jej vedením (pravidelne sa zasadnutí zúčastňuje p. riaditeľka školy).

Stanovy občianskeho združenia - pdf.

Triedny dôverníci:

Zástupca školy:  Krajčovičová Jana

Zástupcovia tried:
1.A: Michaela Aulitisová, Ivana Tomko
1.B: Katarína Štefušová, Andrea Lisoňová
2.A: Viera Mihaľková, Zuzana Slezáková
2.B: Jana Manzátová, Barbora Jurkovičová
2.C: Marta Hasová, Lucia Okonová
3.A: Ivana Tomko, Veronika Hanulová
3.B: Andrea Pálková, Nina Snopková
3.C: Jana Vargová
4.A: Margita Keblušková, Veronika Pavlíková
4.B: Viera Mihaľková, Peter Chovanec
4.C: Petra Valúchová, Zuzana Miškovská
5.A: Elena Bročková
5.B: Peter Kramár, Jana Vargová
5.C: Ľudmila Ráczová
6.A: Martin Miklošovič, Elena Beňová
6.B: Katarína Vengová, Miroslav Veng
6.C: Marianna Lešková
6.D: Alena Frčková, Marcela Nagyová
7.A: Silvia Štuhlová
7.B: Marína Majerčáková, Katarína Černá
8.A: Michaela Lobová, Lenka Pastírová
8.B: Alexandra Ščevlíková, Erika Goliašová
9.A: Róbert Hanzély
9.B: Ľubica Michalcová, Zuzana Ivančíková

 
     
<August>
PUSŠPSN
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 1516
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


AKTUALITY


> LPČ
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL