Domov

Občianske združenie

Združenie rodičov a priateľov školy nadobudlo právnu formu občianskeho združenia (ďalej len OZ), ktoré bolo zaregistrované ako „Občianske združenie Školák na Bielenisku“ (IBAN: SK54 0200 0000 0030 6008 4553, IČO: 42260256). Má svoju „zriaďovaciu listinu“ a „stanovy“. Výkonnými orgánmi OZ sú „valné zhromaždenie“, ktoré tvoria všetci platiaci rodičia detí – žiakov ZŠ (podrobnosti v stanovách). Valné zhromaždenie sa schádza spravidla raz do roka (ide o naše pravidelné stretnutia v jedálni školy, kde si odhlasujeme základné dokumenty a postupy). Ďalším výkonným orgánom OZ a v prípade potreby aj kontaktným orgánom pre vás rodičov ako aj zamestnancov školy je prezídium OZ, ktorého volenými členmi sú:

predseda – Peter Kramár,

podpredseda - Jana Krajčovičová,

ekonóm – Ľudmila Ráczová,

člen – Marína Majerčáková, Peter Chovanec, Richard Oravec, Eduard Štamm.

Rodičia sa spravidla stretávajú s triednymi učiteľmi na rodičovských združeniach a riešia spolu problematiku výchovno – vzdelávacieho procesu, známky, správanie, ale aj všetky ostatné problémy dotýkajúce sa chodu školy. Zároveň majú zvoleného zástupcu združenia rodičov za triedu, ktorý ich zastupuje v celoškolskom združení rodičov, kde sa riešia otázky vzájomného kontaktu so školou a jej vedením (pravidelne sa zasadnutí zúčastňuje p. riaditeľka školy).

Stanovy občianskeho združenia - pdf.

Triedni dôverníci:

Zástupca školy:  Krajčovičová Jana

Zástupcovia tried:
1.A: Ivana Mišunová Hudáková, Lucia Pilková
1.B: Lucia Kuková
1.C: Linda Cedzová Oravcová, Mária Malotová
1.D: Branislav Kalman
2.A: Michaela Aulitisová, Vladimír Fiala, Miriam Brezinová
2.B: Andrea Lisoňová
3.A: Viera Mihaľková, Zuzana Slezáková
3.B: Jana Manzátová, Barbora Jurkovičová
3.C: Marta Hasová, Lucia Okonová
4.A: Veronika Hanulová
4.B: Andrea Pálková, Nina Snopková
4.C: Jana Vargová, Simona Sokolová
5.A: Margita Keblušková, Veronika Pavlíková
5.B: Viera Mihaľková, Peter Chovanec
5.C: Petra Valúchová, Zuzana Miškovská
6.A: Elena Bročková
6.B: Peter Kramár, Jana Vargová
6.C: Ľudmila Nagyová, Marína Majerčáková
7.A: Martin Miklošovič, Elena Beňová
7.B: Katarína Vengová, Miroslav Veng
7.C: Marianna Lešková
7.D: Alena Frčková, Marcela Nagyová
8.A: Silvia Štuhlová
8.B: Marína Majerčáková, Katarína Černá
9.A: Michaela Lobová, Lenka Pastírová
9.B: Alexandra Ščevlíková, Rastislav Jurkovič

 
         
<November>
PUSŠPSN
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 2526 27 28 29
30


AKTUALITY


> LPČ
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL