Ceny stravného

Ceny pre stravníkov v školskej jedálni


Ceny stravy v školskej jedálni:

DESIATA: 0,40 €

OBED :
1. MŠ: 1,19 € (olovrant, obed, desiata)
2. žiaci I. stupňa (6 – 11 rokov): 0,95 €
3. žiaci II. stupňa (11- 15 rokov): 1,01 €
4. cudzí stravníci: 1,19 €
U cudzích, študentov a dospelých stravníkov sa k sume pripočítavajú režijné náklady vo výške 1,33 € .

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku