EXPERT GENIALITY

Konečne máme výsledky :-)Už 1. decembra 2015 sa naši žiaci zapojili do súťaže Expert geniality, no na výsledky sme chvíľku čakali. Súťažilo sa v piatich témach, z ktorých si naši žiaci najčastejšie vyberali Tajomstvá prírody a Svetobežník. Na celom Slovensku sa zapojilo spolu 8872 žiakov zo 414 škôl a súťažili v kategóriách podľa ročníkov: Tajomstvá prírody, Svetobežník, Mozgolamy, Spoločnosť kedysi a dnes a Do you speak English?
Siedmakov súťažilo spolu 1236, ôsmakov 1274 a deviatakov 1226. Z našich žiakov sa najlepšie umiestnili Monika Mečárová z 8.A, ktorá bola 57. Zo 658 detí v téme Tajomstvá prírody a 63. zo 306 detí v téme Spoločnosť kedysi a dnes, spomedzi ôsmakov bola 103., len o vlások jej unikla vecná cena. Michal Mikuš z 9.A bol 119. zo 525 v téme Svetobežník a celkovo sa umiestnil 296. Lucia Korbeľová z 9.A sa umiestnila na 14. mieste v téme Tajomstvá prírody medzi 551 deviatakmi, súťažiacimi v rovnakej téme, ale celkovo bola medzi deviatakmi 134.
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Autor: I. Chytrá

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku