BESEDA SO SPISOVATEĽKOU ANDREOU GREGUŠOVOU

O jednej veľmi milej besede...Dňa 1. apríla sme mali vzácnu návštevu – spisovateľku Andreu Gregušovú. Je to autorka doposiaľ troch vydaných knižiek pre deti: Červík Ervín, Operácia Orech a iné dedkoviny a Marína a povaľači, z ktorých prvé dve máme aj v našej školskej knižnici. Okrem toho je aj autorkou scenára k detskej divadelnej hre Ako si Kubo obzeral svet, ktorú nacvičili herci z divadla v Bibiane, a vedúcou detsko-mládežníckej ľudovej muzičky FidliCanti z Horných Orešán.
Po tom, ako ju pani riaditeľka privítala na pôde našej školy (ktorá sa jej, mimochodom, veľmi páčila), ju vyspovedali naše „Osičky“. Potom navštívila triedu 3. A svojej dobrej kamarátky a spisovateľskej kolegyne pani učiteľky Sabovej a napokon s ňou mali všetci tretiaci a štvrtáci besedu, na ktorú sa vopred pripravili – prečítali si knižky, prichystali otázky a priniesli svoje vlastné knižky a pamätníčky, do ktorých si od pani spisovateľky vypýtali autogram s venovaním. Do dvoch našich školských knižiek nám na pamiatku vpísala pekné venovanie (tie sú vzorne uložené u pani riaditeľky) a bola taká ochotná, že podpísala aj všetky ostatné knižky. Veruže sa v ten deň napísala!
Čo všetko nám o sebe prezradila, si budete môcť už čoskoro prečítať vo 4. tohtoročnom čísle časopisu Osa.


Autor: Tatiana Sabová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku