Deň tanca 2016

Aj tento rok sme tancovali na námestí.Aj tento rok sa konala v našom meste oslava tanca. Do projektu Medzinárodného dňa tanca sa už tradične zapojila aj naša škola. Hlavná koordinátorka akcie pani Kvetoslava Štrbová nás prišla naučiť spoločnú choreografiu - country. Pani učiteľky Hozová a Balcová ju následne s deťmi zdokonaľovali. Tento rok sa deti tanec naučili veľmi rýchlo. Nacvičovalo ho vyše šesťdesiat žiakov! Ďakujem všetkým „prvostupniarskym“ žiakom, ktorí sa do tejto akcie zapojili a spoločne sa predviedli na námestí.

Autor: Zuzana Balcová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku