Hodiny biológie a dejepisu v teréne

V posledný aprílový piatok sa žiaci 7.A a 8.A vybrali na odbornú exkurziu pod názvom: Driny a Smolenice.Nedali sme sa odradiť názvami a počas nášho putovania nás nepostretla “smola”, ani “drina”. Počasie bolo typicky aprílové, mrholilo a pršalo. Do jaskyne sme si vyšlapali miernym briežkom asi 20 minút. V lesnom prostredí nás prívítala vôňa medvedieho cesnaku. Pre zadýchaných členov expedície boli krátke zastavenia pri informačných tabuliach.
Prehliadka jaskyne “Driny” bola nenáročná a zaujímavá. Žiaci si zopakovali teoretické vedomosti z hodín biológie, pod odborným dohľadom p. uč. Golkovskej. Informácie, ktoré odzneli vo výklade sprievodcu bol na pracovnom liste, ktorý si p. učiteľky pripravili vopred. Mierne zmoknutí členovia expedície sa usadili v autobuse a pracovali na zadaní. Niektorí do poslednej chvíle verili, že je to len žart a na výletoch sa nič písať nebude. A to už vedeli, že mierime do Smoleníc na zámok a v exkurzii, poračujeme jej dejepisnou časťou.
Sprievodkyňa nás previedla vonkajšou aj vnútornou expozíciou - vystúpali sme až do veže, z ktorej bol úžasný výhľad na celé okolie. Najviac nás zaujala výstava starých detských kočíkov. Dozvedeli sme sa aj zopár zaujímavostí, o ktorých sme sa nedočítali na internete. Napríklad, že rodák zo Smoleníc, Štefan Banič pracoval ako murár na výstavbe Smolenických komínov - už vtedy sa nebál výšok, čo dokázal pri zostrojení a patentovaní prvého padáka. Z novších dejín to bolo utajované ubytovanie najmocnejšieho muža ZSSR Nikitu Chruščova, ktorý prespal na Smolenickom zámku pri príležitosti tajnej schôdzky s americkým prezidentom Kenedym, ktorá sa odohrala vo Viedni. Pred príchodom sovietskeho politika spravili za jeden deň novú cestu z dediny až k zámku.
Pracovný list z dejepisu už bola hračka. Žiaci zvládli odobrnú exkurziu na jednotku. Veríme, že sme založili novú tradíciu poznávania regiónu.

Autor: p. uč. Goliašová, p. uč. Golkovská

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku