Prázdniny v školskom roku 2017/2018

Kedy budeme dlhšie spať? :-)♣    Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017  (pondelok).
♣    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
♣    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).
  
Prázdniny
Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné
27. október 2017 (piatok)
30.  – 31. október 2017
2. november 2017 (štvrtok)
vianočné
22. december 2017 (piatok)
23. december 2017 – 5. január 2018
8. január 2018 (pondelok)
polročné
1. február 2018 (štvrtok)
2. február 2018 (piatok)
5. február 2018 (pondelok)
jarné
2. marec 2018 (piatok)
5.  – 9. marec 2018
12. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné
28. marec 2018 (streda)
29. marec – 3. apríl 2018
4. apríl 2018 (streda)
letné
29. jún 2018 (piatok)
2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)
Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku