Poučné a zábavné popoludnie u hasičov....

Osem oddelení sa 17.-19.10.2017 sa v počte 200 detí zúčastnilo v popoludňajších hodinách exkurzií na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranárskeho zboru v Pezinku.Po krátkej prednáške o práci a celkovej organizácii nám členovia HZ ukázali pohotovostnú miestnosť, kde majú telefónnu centrálu, vysielačky a odkiaľ sa spúšťajú signály a výstražné sirény keď majú výjazd. Ďalej sa deti presunuli do priestorov, kde sa naši hasiči obúvajú a obliekajú. Čas, ktorý majú na obutie, oblečenie do kompletného hasičského odevu a nasadnutia do hasičského auta je 1 minúta. Deti si poťažkali topánky, vyskúšali si hasičskú prilbu aj hasičskú bundu. Ak sa stane, že hasiča zavalí, spustí sa pípač – vyhľadávač, ktorý je vraj počuť do niekoľkých kilometrov. Prehliadka autoparku je najzaujímavejšou atrakciou pre všetky deti. Bonus - ako spúšťanie sa po tyči bol samozrejme tiež veľmi atraktívny. Spustením ventilátora na vyháňanie dymu z nevetrateľných miestností sa deti riadne prefúkali. Ale čerešničkou na torte bola pre všetkých jazda na hasičskej trojkolke.
Deti sa na exkurzii dozvedeli o ťažkej a zodpovednej práci hasičov. Naučili sa, že s ohňom sa neradno zahrávať, že deťom zápalky nepatria do rúk, ako zodpovedne sa treba správať k svojmu zdraviu, ale aj k  prírode ,že nikdy nemožno podceňovať silu ohňa a preceňovať svoje sily pri letnom kúpaní v jazerách a riekach. Všetky deti odchádzali z exkurzií spokojné a plné zážitkov. Autor: J. Krajčovičová, organizátorka exkurzií

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku