Okresné kolo v šachu

Dňa 18.10.2017 sa pod vedením p. vychovávateľa Pátka zúčastnili žiaci našej školy okresného kola šachového turnaja Bratislavského kraja, ktoré sa konalo v CVČ v Pezinku.V školskom kole súťažilo 36 žiakov a žiačok. Všetci sa usilovali dostať sa do turnaja. Nakoniec našu školu reprezentovali títo žiaci: žiaci 9. ročníka Lukáš Šimon, Richard Ciller, Jakub Kučera, Oliver Mucska, žiak 8. ročníka Adam Bäuml, žiaci 5. ročníka Janka Straková, Šimon Šemetka a žiačka 4. ročníka Kristínka Kolenová.
Celkovo sa zúčastnilo turnaja 29 žiakov z rôznych škôl pezinského okresu. Žiaci hrali v zrýchlenom šachu so švajčiarskym systémom na 7 kôl 2x7 minút + 10 sekúnd prídavok/ťah.
Najlepšie sa umiestnili títo naši žiaci:
6. miesto - Adam Bäuml
10. miesto - Lukáš Šimon
13. miesto - Richard Ciller
19. miesto – Jakub Kučera

Za občerstvenie a príjemné hracie prostredie ďakujeme Centru voľného času v Pezinku.
Do krajského kola sme nepostúpili, no naši žiaci sa umiestnili v prvej desiatke tabuľky, za čo im patrí veľké uznanie. Veď ako povedal Pierre de Coubertain, francúzsky pedagóg: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“.

Autor: D. Pátek

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku