Vedomostné ostrovy

Prihlásili sme sa do projektu Nadácie Volkswagen a...... 9. novembra na výstave Bibliotéka – Pedagogika 2017 v Bratislave nás vylosovali a patríme medzi 100 šťastných škôl, ktoré získali zadarmo modernú vzdelávaciu pomôcku Vedomostné ostrovy.
Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, plný zaujímavých vedomostí a veselých vedomostných kvízov. Škola k ostrovom automaticky získa bezplatné pripojenie na internet na dva roky. Nová interaktívna vzdelávacia pomôcka má formu kiosku s tromi dotykovými obrazovkami. Vedomostný obsah pomôcky tvorí špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova s interaktívnymi prierezovými úlohami z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Druhú časť predstavujú digitálne učebnice (nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika) a kariérne poradenstvo s testom „Viem, čím chcem byť“, na základe ktorého získajú žiaci odporúčanie na výber strednej školy s najvhodnejším zameraním. Okrem množstva zaujímavých vedomostí bude pre nich interaktívny ostrov najmä zdrojom nápadov, ako získané poznatky využiť v praxi - nájdu v ňom návody na domáce pokusy, videá či tipy, ako sa lepšie starať o životné prostredie. V riešení úloh a vedomostných kvízov sa budú môcť otestovať a súťažiť jednotlivo alebo za školu o hodnotné ceny. Ostrov je rovnako určený aj pre učiteľov, ktorí z neho môžu čerpať inšpiráciu na ozvláštnenie hodín praktickými úlohami. (Zdroj: internetová stránka Nadácie Volkswagen).
Už sa veľmi tešíme na jeho príchod.

Autor: M. Marmanová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku