6. oddelenie v Malokarpatskom múzeu

Dňa 24.11.2017 sa 6. oddelenie pod vedením p. vychovávateľa Pátka zúčastnilo výtvarno-vzdelávacieho programu Čo dokážu naše ruky.P. Mirka Žažová nám najprv porozprávala o rôznych vzácnych veciach, ktoré sa nachádzajú v múzeu. Ukázala nám tajnú miestnosť, ktorá sa volá depozitár. V nej sú uložené všetky uchované výstavné predmety. 
Potom sme sa presunuli do pivníc múzea, kde už boli pripravené tvorivé dielničky.

Najprv sa deti rozdelili do niekoľkých skupín. Polovica detí dostala veľké obrázky predmetov z múzea a druhá polovica dostala obrázky tých istých predmetov, ale v zmenšenej podobe. Úlohou detí bolo si nájsť správny obrázok. Každý dostal ešte papier, na ktorý si obkreslil svoju ruku a následne ju vymaľoval. Vyrobené ruky p. Mirka nalepila na veľký papier v tvare slniečka.
Na záver sme pekne poďakovali za úžasný program a spokojne sme odišli z múzea do školy, kde sme si na dvere našej triedy vystavili naše krásne nové slniečko.

Autor: Denis Pátek

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku