Zaujíma vás vesmír?

Nás tiež, preto sme my, žiaci 4. A, B, C navštívili 28. 11. 2017 Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci.Bol to pre nás super zážitok. Získali sme nový pohľad na vesmír a na našu Zem. V Hlohovci nás zaujala aj prehliadka múzea. Videli sme mnoho ľudových krojov, nábytku, starých vecí do domácnosti, zbierku mincí a zvierat. Žiaci zo ZUŠ mali v múzeu výstavu pekných výtvarných prác. Naše získané vedomosti určite využijeme v škole a aj mimo nej.

Autor: M. Žáková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku