Technika hrou

Projekt Nadácie VolkswagenV tomto školskom roku sa nám podarilo získať projekt Nadácie Volkswagen ,,Technika hrou od základných škôl” - projekt na podporu technického vzdelávania na prvom stupni základných škôl. Cieľom tohto projektu je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Pre naše pani učiteľky bolo poskytnuté akreditované vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.
Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku