Vianočná pošta

Lásku, zdravie, pohodu, pokoj – to všetko si želáme v čase, ktorý práve prichádza...... všade navôkol sa všetko ligoce, rozvoniavajú koláče a šíri sa vôňa ihličia... tešíme sa na to, že budeme s ľuďmi, ktorí pre nás veľa znamenajú, že si budeme užívať prítomnosť milovaných....nie všetci však majú takúto možnosť, nie všetci budú s tými, za ktorými sa im cnie... a niektorí už ani nikoho nemajú... a preto, aby mali pocit, že niekto na nich myslí, hoci je to niekto neznámy, žiaci z 2. A a žiaci zo 7. B, sa rozhodli zapojiť do Vianočnej pošty...pani učiteľky prihlásili svoje triedy do projektu Vianočná pošta a netrpezlivo očakávali mená a adresy...deti vytvorili a napísali krásne priania a tie už sú na ceste k ľuďom, ktorí ich istotne s vďakou prijmú...možno aspoň chvíľu nebudú smutní, možno sa nebudú cítiť osamelí... Veríme, že i v budúcom roku budeme mať túto možnosť a že písanie prianí pred Vianocami sa stane tradíciou...Tak teda Šťastné a veselé....

Poďakovanie žiakov 7. B a ich triednej učiteľky patrí aj pani učiteľkám Ondrejkovičovej a Goliašovej a žiakom 9. A, nakoľko i oni prispeli k tomu, aby priania poputovali k svojim adresátom.

Autor: D. Sadloňová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku