Siedme vysielanie

Po Vianočnom vysielaní, ktoré je o skladbách na želanie, prichádza rádio BODKA tento školský rok už siedmykrát: siedme vysielanie.
DOBRÚ ZÁBAVU!

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku