Educate Slovakia

Týždeň po vianočných prázdninách (15.1.2018 – 19.1.2018) čakalo na žiakov druhého stupňa našej školy prekvapenie: ...... Na miesto známych učiteliek anglického jazyka prišli na hodiny úplne noví mladí ľudia z rôznych kútov sveta a chceli, aby s nimi žiaci hovorili len po anglicky, lebo po slovensky nevedeli veru (zo začiatku) ani jediné slovíčko.
Žiakom piateho a šiesteho ročníka sa venovali Thais Matos z Brazílie a Semih Gul z Turecka a starším žiakom zas Berfin Cengiz z Turecka a Amjed Marzook zo Srí Lanky. Títo sa v rámci medzinárodného programu Global Volunteer ako dobrovoľníci podujali viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k odlišnosti. Na Slovensku tak vstúpili do projektu Educate Slovakia, podporovaného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a my sme boli úplne prvou základnou školou, s ktorej žiakmi sa na Slovensku stretli.
Hodiny s lektormi sa žiakom veľmi páčili, oceňovali neformálny a milý prístup ako aj veľa nových poznatkov a aktivít, ktoré spolu absolvovali. Obľúbili si aj lektorov samotných a aj lektori naše deti chválili, že sú veľmi milé a pozorné. Obe strany tak dostali možnosť spoznať ľudí z krajín, ktoré sú pre mnohých z nás priveľmi vzdialené a život v nich si nevieme ani predstaviť. A kým pondelkové hodiny boli plné strachu, či sa budeme vedieť dohovoriť, v piatok bolo všetkým ľúto, že týždeň sa končí a s ním odchádza aj vzácna návšteva, po ktorej nám ostalo len zopár fotografií a pekné spomienky.

Autor: I. Chytrá

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku