Slovensko bez drog

Zaujímavé prednášky pre starších žiakovKoncom januára prišla medzi žiakov II. stupňa p. Erika Botlíková z organizácie Slovensko bez drog s prednáškou Pravda o drogách zameranou na prevenciu drogovej závislosti. Ponúkla nielen základné informácie, ale ochotne odpovedala na všetky zvedavé otázky. Verím, že aj táto prednáška prispeje k tomu, aby naše deti vedeli povedať droge NIE a uprednostnili zdravý životný štýl.

Autor: J. Golkovská

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku