Hodina s historikom a veteránmi

Dňa 14. februára 2018 miestna pobočka Zboru protifašistických bojovníkov pod vedením p. MUDr. Vilína usporiadala pre starších žiakov pezinských škôl dejepisnú besedu. Téma: Úloha Červenej armády a SNP v rokoch 2. svetovej vojny.Prednášateľmi boli: historik pán docent, doktor Bystriansky, pán plukovník Kuna - priamy účastník SNP a docent pán Ján Chudík – príslušník Červenej armády.
Žiakov zajali mnohé fakty, ktoré v učebniciach nemajú. Pre ilustráciu niekoľko zaujímavostí:
Počas 2. sv. zahynulo 70 miliónov ľudí, z toho 40 miliónov civilného obyvateľstva a 16 miliónov v koncentračných táboroch.
Vojna trvala presne 2 190 dní.
Jej záver bol v Japonsku – dve atómové bomby sa volali neprimerane k svojim hrozivým účinkom „Tlusťoch“ a „Chlapec“.
Súčasní historici spochybňujú prioritu oslobodzovacej úlohy Červenej armády na našom území, čo im pán plukovník zazlieva a svojím priamym pôsobením v nej nástojí na zmene učebnicových textov.
Prezident Tiso zaplatil Nemcom za ich prítomnosť u nás 6 200 000 slovenských korún.
Pán docent Ján Chudík mal na prsiach mnoho medailí. Ako člen ČA a SNP prežil iba zázrakom. Počas Ostravskej oslobodzovacej operácie mu do hrude vleteli tri nepriateľské guľky – mal ich vo fľaštičke a nechal ich kolovať. Jedna guľka sa zastavila pri aortovej tepne. Mal veľké šťastie, že prežil a dnes je svedkom hrôz, ktoré si už neprajme. NIKDY!
Žiaci poďakovali organizátorovi aj všetkým trom prenášateľom za ich prítomnosť a nové vedomosti.

Autor: B. Jánošová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku