Na netradičnej exkurzii...

Počuli sme, boli sme, videli sme a pochopili sme.V dnešnej, nielen rýchlej, ale aj veľmi náročnej dobe na správne rozhodnutia, sa čoraz častejšie stáva, že poznáme svoje práva, nie vždy však svoje povinnosti a najmä nie možné postihy za naše nesprávne rozhodnutia a konania. Žiaci 6. A triedy sa práve preto dňa 7. 2. 2018 zúčastnili prednášky na tému: „Kriminalita mládeže “, ktorú im odprednášala pani pplk. Mgr. Michaela Lobová, ktorá žiakom odborne vysvetlila pojmy ako gambling, alkoholizmus, závislosť, násilie, diskriminácia, rasizmus, extrémizmus, xenofóbia... Žiaci boli tiež upozornení na nástrahy internetu, oboznámení s rozdelením trestných činov páchaných na mládeži alebo páchaných mládežou.
A aby si žiaci oveľa lepšie uvedomili, čo ich nevhodné a nesprávne konanie môže stáť, zúčastnili sa 16. 2. exkurzie v Diagnostickom centre pre maloletých chlapcov v Záhorskej Bystrici, kde im pán riaditeľ PhDr. Pavel Bryndzák vysvetlil, aké rozhodnutia ich môžu dostať do zariadenia a ako je v dnešnej dobe potrebné byť tolerantný voči iným a ochotný pomáhať. Na záver im zverenec zariadenia ukázal priestory, v ktorých sa maloletí pohybujú. Naši žiaci tiež videli ako jednoducho sa v dnešnej dobe dá fungovať a boli prekvapení, čo všetko musia zverenci robiť počas dňa (upratovať si izby, postele, prať si, učiť sa...). Zverenci majú presne naplánovaný denný režim, čo mnohé deti v dnešnej dobe nemajú, a práve možno to je dôsledkom ich nudy, čo mnohokrát vyústi do nesprávneho využívania voľného času.
Trieda dostala aj školský projekt, ktorý sa týka pomoci slabším žiakom v triede.
A s akými pocitmi zo zariadenia odchádzali naši žiaci? Boli prekvapení, ako málo vecí stačí človeku na správne vyplnenie dňa a v akých jednoduchých podmienkach sa dá aj bez nadmerného luxusu existovať. Všetci boli aspoň na chvíľu vďační za to, čo majú doma. Dúfame preto, že im tento pocit vydrží čo najdlhšie.

Na záver sa chceme veľmi pekne poďakovať pani pplk. Mgr. Michaele Lobovej a jej manželovi. Práve vďaka nim sa daná akcia mohla uskutočniť.

Autor: J. Vargová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku