Celoslovenská výtvarná súťaž „Biblia očami detí“

Aj tento rok sme sa zapojili vrámci hodín náboženstva do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí“.Do súťaže sa zapojilo 32 žiakov z 3., 4., a 5. ročníka. Školské kolo sa uskutočnilo 2. marca 2018. Práce hodnotili podľa pokynov súťaže pani učiteľky náboženskej výchovy Mgr. Monika Rigasová a výtvarnej výchovy Mgr. Sandra Ondrejkovičová.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. miesto Nelka Pilková 4.D
2. miesto Adelka Glozneková 4.D
3. miesto Veronika Vöröšová 4.D

Tieto práce sme poslali do diecezného/okresného kola. Žiačkam držíme palce, aby boli úspešné v ďalších kolách.
Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže veľké ĎAKUJEME.

Autor: M. Rigasová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku