Tehlička pre Afriku

Každý rok sa naša škola zapája do dobrovoľnej finančnej zbierky TEHLIČKA pre AFRIKU.Je to zbierka, ktorá sa zameriava na zlepšenie situácie detí a mládeže na severe Kene. Tento rok sa za spolupráce pani učiteliek etickej výchovy, pani učiteľky náboženskej výchovy a pani asistentky podarilo vyzbierať 205 €. Do zbierky sa najviac zapojili žiaci prvého stupňa, ale aj žiaci druhého stupňa. Za finančný príspevok žiaci dostali tehličky, ktoré mohli nalepiť na plagát.
Všetkým žiakom aj zamestnancom školy zo srdca ĎAKUJEME za príspevky. Tešíme sa, že aj naša škola mohla prispieť k podpore detí a mládeže v ďalekej Afrike.

Autor: M. Rigasová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku