Možno sa raz stanem vedcom...

Koľko učiteľov prírodovedných predmetov by sa potešilo, keby počuli túto vetu z úst dnešných žiakov?!No nevzdávame sa, a preto sme žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka vzali do Aurélia v Bratislave. Aurélium je centrum vedy, ktoré dostalo názov podľa Aurela Stodolu – slovenského fyzika a vynálezcu, konštruktéra, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia.
52 žiakov sme vyzbrojili pracovným listom. Najskôr si posadali vo vstupnej hale, kde si pozreli laserovú šou. V druhej časti im animátor Aurélia priblížil Teslovu cievku a Jakabov rebrík. Viete, že Teslova cievka pracuje pri napätí až 1000000 Voltov? Tesla ňou vedel bezdrôtovo zasvietiť žiarovku na vzdialenosť 40 km. Potom deti dostali rozchod a rozpŕchli sa zistiť správne odpovede na otázky. Popritom si pozreli aj ostatné zaujímavé aktivity. Našli "perpetuum mobile", bicyklovaním premieňali mechanickú energiu na elektrickú, zistili, že ľudské telo je vodivé, nazreli do nekonečne hlbokej studne (v skutočnosti mala len 50 cm), odskúšali si svoj postreh či udržiavanie rovnováhy. Ôsmaci konečne pochopili zákony optiky a niektorí sa zahľadeli na nekonečný dej Machovho vlnostroja.
Žiaci hodnotili exkurziu pozitívne a tešia sa na podobné akcie, ktorých sa radi zúčastnia.

Autor: Ing. Jana Cmarková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku