Keď sa chce, tak sa dá

Jedna veľmi zaujímavá beseda...Medzi našich deviatakov prišla študentka Majka, ktorá navštevuje vysokú školu v Holandsku - University of Applied Sciences v meste Tilburg. Pozvali sme ju medzi nás, aby nám porozprávala ako sa na školu v zahraničí dostala, ako žije a študuje. Je absolventkou Gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave. Už počas štúdia strednej školy bola na ročnom pobyte v Anglicku. Spolu so skúsenosťami z Holandska sme sa pokúšali porovnať školské systémy, ktorými prešla. Deviataci sa dozvedeli, aké sú možnosti štúdia v zahraničí, aké predpoklady musia spĺňať, mať cieľ a do svojho každodenného života zaradiť pojmy: zodpovednosť (voči sebe aj druhým), cieľavedomosť, usilovnosť, toleranciu.
Okrem motivačných myšlienok (od deviatakov len o 4 roky staršej študentky) sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí z bežného života Holanďanov. Koľko majú bicyklov a cyklotrás (bicyklová dopravná zápcha), jedlá z celého sveta, zdravý životný štýl (fitnescentrá po celom meste za výhodných podmienok), čistota prostredia (separovanie je samozrejmé), vzťah k verejným veciam (diskusie, vysvetľovanie), ale aj aké je národné povedomie študentov z rôznych častí sveta.
Prajeme Majke a ďalším študentom, aby mohli vyskúšať štúdium v zahraničí, inšpirovali sa a vzdelávali a po návrate na Slovensko obohatili spoločnosť o inovácie a nové pohľady na svet.

Autor: Erika Goliašová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku