Deň Zeme 2018

Tak ako každý rok, aj tento sme si pripomenuli Deň Zeme.Pri tejto príležitosti sme sa 20. 4. 2018 spolu s tromi oddeleniami pod vedením pani vychovávateliek Michalcovej, Roštárovej a Šimonovičovej zúčastnili environmentálneho podujatia v CVČ.
Pedagogické pracovníčky si pre deti pripravili zaujímavú súťaž. Deti sa najskôr rozdelili do skupín a medzi sebou si zvolili svojho kapitána. Postupne prechádzali jednotlivými stanoviskami, kde na nich čakali rôzne úlohy. Mali napríklad hľadať kvety, zbierať liečivé rastliny, poskladať z písmen názov stromu, hľadať húseničky na strome či priradiť listy k správnym stromom.
Na záver sa súťaž vyhodnotila a deti boli odmenené lízatkami. Počas celej akcie mali deti zabezpečený pitný režim, ako aj ovocie. Celá akcia sa nielen deťom, ale aj vedúcim oddelení páčila. Veríme, že aj o rok sa stretneme a pripomenieme si tento dôležitý deň pre našu Zem.

Autor: D. Roštárová, vychovávateľka

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku