Výtvarná súťaž Požiarna ochrana očami detí

Naša škola sa aj tento rok zapojila do výtvarnej súťaže Požiarna ochrana očami detí.Túto výtvarnú suťaž vyhlásuje každoročne Dobrovoľný hasičšký zbor pri SOU Pezinok v spolupráci s Preventivnou komisiou ÚzV DPO SR Pezinok – Senec a Základnou školou Fándlyho ul.
V pondelok 30. apríla sme na Základnej škole Fándlyho spoznali víťazov súťaže. Mimoriadne úspešne sa darilo našim žiakom, ktorí dosiahli popredné umiestnenia.
A toto sú naši víťazi:
1. cena PO: Jakub Šilhavík, 4.A
2. cena PO: Andrej Mojžiš, 5.A
3. cena PO: Daniela Filípková, 4.A
3. cena za výtvarné riešenie – Maľba: Miriam Malešicová, 1.B

Gratulujeme a ďakujeme našim žiakom za vzorné reprezentovanie našej školy.

Autor: Sandra Ondrejkovičová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku