ĎALŠIE HODNOTNÉ OCENENIA

Úžasné výsledky!!! :-)Dňa 26.06.2018 Pezinské kultúrne centrum v mene pána primátora Olivera Solgu pozvalo na slávnostné stretnutie aj niektorých žiakov našej školy. Pani predsedníčka poroty literárnej súťaže o „Cenu primátora mesta“ prezradila, že:
v kategórii próza – 1. stupeň získal 2. miesto Matúško Herstek z 1. C za rozprávku o mravčekoch v pezinských vinohradoch,
v kategórii próza – 2. stupeň získala žiačka zo 7. A Hanka Šuláková 2. miesto za zaujímavo spracovanú úvahu s názvom „Dokonalosť“,
v kategórii poézia – 2. stupeň prvenstvo získal žiak 8. ročníka Dominik Lackovič za súbor básní „Zlomený“, ktorým prekvapil porotu aj spolužiakov, 2. miesto získala Daisy Vítková , žiačka 5.B triedy, za zaujímavú báseň Nepomenovaná.

V druhej časti programu boli ocenení najlepší žiaci zo všetkých pezinských škôl. Ocenenie z rúk primátora dostali:
- Miška Štefíková a Richard Ciller za reprezentáciu školy v rôznych speváckych súťažiach a kultúrnych podujatiach – talentovaní speváci,
- Martin Slezák za výbornú reprezentáciu vo všetkých športových súťažiach – športový talent,
- Jakub Mrva, žiak 5. A triedy za vynikajúci prospech, príkladné správanie a reprezentáciu školy vo viacerých vedomostných súťažiach a olympiádach.
Sme na týchto našich žiakov hrdí! Nech sa stanú príkladom pre nás všetkých !
Posledná časť programu prebiehala v réžii zástupcov Zboru protifašistických bojovníkov, ktorí vyhodnotili súťaž základných škôl v dejepisnej súťaži „Pezinok v období 2.svetovej vojny a SNP“. Tu uspel a ZŠ Slovenský Grob, ktorá sponzorovala vydanie brožúry SPOMÍNAŤ A NEZABUDNÚŤ – spomienky štyroch generácií k 70. výročiu víťazstva nad fašizmom. Je potešiteľné, že obsahuje aj 17 príspevkoch našich žiakov. Naozaj netreba zabúdať!

Autor: B. Jánošová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku