Deviataci na DOD

Naši deviataci sa v stredu 19. 9. 2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí Spojenej strednej školy – strednej odbornej školy v Bernolákove.Prijali pozvanie od vedenia školy, aby sa dozvedeli o novom školskom odbore, ktorý plánujú otvoriť v nadchádzajúcom školskom roku. Škola má popri technických odboroch, akými sú Technika a prevádzka dopravy, Agromechanizátor a opravár, aj odbory zamerané na Služby v cestovnom ruchu a Bioenergetiku. Najnovším odborom bude Ochrana osôb a majetku. Práve tento štúdijný odbor bol predstavený samotným ministrom obrany J. Gajdošom. Medzi vzácnych hostí patrili aj poslanci NR SR, predstavitelia BSK, starosta obce Bernolákovo a iní.
Pozvaní žiaci z celého kraja videli ukážky kynológie, práce policajného zboru s koňmi, expozíciu dopĺňali dobrovoľní hasiči s plne vybaveným zásahovým vozidlom a vojenská polícia s ukážkami zbraní.
Našich žiakov zaujala aj možnosť vyskúšať si šoférovanie osobného auta, samozrejme pod dohľadom inštruktora. Dokonca si mohli zajazdiť na traktore, čo je naozaj jedinečný zážitok.
Z tejto akcie sme si odniesli plno zážitkov. Či sa niektorí z našich žiakov rozhodne študovať na tejto škole - ešte nevieme. Určite nám to však rozšírilo obzory a spoznali sme nové profesie.

Autor: Žiaci 9. A a triedna učiteľka Goliašová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku