Termíny prázdniny...

... v školskom roku 2019/2020Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku