Vyhodnotenie zberu gaštanov

Aj tohtoročný zber gaštanov má svojich víťazov.Víťazmi tohtoročného zberu gaštanov sa stali triedy:
1. miesto – 1.B s počtom 554,5 kg
2. miesto – 2.A s počtom 124 kg
3. miesto – 2.C s počtom 84 kg


Pod „taktovkou“ pani vychovávateliek Vojtekovej a Andelovej sa celkovo vyzbieralo 1 200 kg gaštanov. Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, že sa aj tento rok zapojili do zberu gaštanov a prispeli tak ku zmierneniu hladu lesných zvierat v nastávajúcom zimnom období.

Spracovala: Jana Krajčovičová, vedúca ŠKD

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku