Študuj dopravu

V piatok 19.10. sa žiaci 9.A zúčastnili akcie poriadanej strednými školami zameranými na dopravu: „Študuj dopravu“.V priestoroch dopravného múzea sa prezentovali jednotlivé školy ktoré majú študijné odbory zamerané na dopravu a logistiku. Až keď sme videli toľko škôl pohromade, sme si uvedomili, aké významné odvetvie to je. A koľkých študentov sa týka.
Prezentovali sa študijné odbory ako automechanik, vodič, lodník, pracovník pošty, autoservisu, vodič osobnej a nákladnej dopravy a mnoho ďalších. Školy spolupracujú s konkrétnymi firmami v programe duálneho vzdelávania. Ponúkajú tak štúdium a prax v reálnom prostredí. Absolventi nemajú problém po škole nájsť si prácu a uplatnenie.
Prezentácia škôl bola doplnená ukážkami prác študentov a prehliadkou kabíny kamióna prémiovej značky. Naši žiaci si vyskúšali - pomocou špeciálnych okuliarov - aké je to pohybovať sa po vozovke pod vplyvom alkoholu. Veľký úspech mala aj simulácia prevrátenia auta, ktorú absolvovali (bezpečne pripútaní) niektorí chlapci deviateho ročníka.
Prezentácia škôl bola zaujímavá, uvidíme koľko žiakov z našej školy sa rozhodne „študovať dopravu“.

Autor: Erika Goliašová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku