Na návšteve v kláštore

V rámci hodín náboženstva sme pre žiakov druhého stupňa pripravili exkurziu v kláštore uršulínok v Bratislave.Cieľom našich exkurzií bolo priblížiť žiakom reálny život v kláštore a poukázať, že aj v dnešnej dobe existujú ľudia, ktorí svoju vieru v Boha žijú naplno a radi sa s ňou zdieľajú.
Exkurzie začali posledný septembrový týždeň a pokračovali v mesiaci októbri. V kláštore nás sprevádzala rehoľná sestra Anna. Žiakom krátko priblížila vznik a založenie kláštora, historický štýl v ktorom bol postavený, vysvetlila podstatu malieb a fresiek v jedálni a porozprávala aj o osobnostiach, ktoré navštívili kláštor v minulosti: cisárovná Mária Terézia so svojím dvorom, alebo sv. otec Ján Pavol II. V kostole priblížila vznik a históriu sestier uršulínok, krátky životopis ich zakladateľky sv. Angely Merici a patrónky sv. Uršule a niektorých svätíc na oltári. Krátko cez rôzne dobové a súčasne fotografie priblížila skutočný život rehoľných sestier uršulínok. Na koniec exkurzie žiaci navštívili kryptu, kde sa dozvedeli, prečo krypty vznikali a aký je ich súčasný význam.
Počas exkurzie veľmi potešila srdečnosť sestier a ich veľká pohostinnosť. Pobyt v kláštore mnohí žiaci, ale aj učitelia hodnotili veľmi pozitívne. V kláštore sme vnímali úplne inú atmosféru ako za jeho múrmi. Mnohí vnímali veľký pokoj, tichú radosť, sústredenie na modlitbu a na to, čo je v našom živote posvätné.
Ďakujeme sestrám uršulínkam, za ich otvorenosť a za nádherné srdečné prijatie.

Autor: Monika Rigasová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku