Vznik Československej republiky

Dňa 28. októbra sme si pripomenuli významný dátum, ktorý ovplyvnil život našich starých rodičov, rodičov a aj nás.Pred 100 rokmi bola v Prahe vyhlásená Československá republika. O dva dni neskôr, teda 30. októbra 1918 sme my, Slováci, prijali Martinskú deklaráciu a ňou sme sa prihlásili do spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Bola by preto veľká škoda, keby si aj naša škola nepripomenula túto významnú udalosť. Žiaci druhého stupňa si pripravili pre štvrtákov, piatakov, šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov kultúrne pásmo, v ktorom poukázali na dôležité historické medzníky vedúce k vzniku spoločného štátu.
Príbeh vzniku začal poslednými rokmi Rakúsko-Uhorska, kedy museli slovenskí žiaci dodržiavať nezmyselné Aponnyiho zákony. Ako nahnevaný učiteľ sa nám predstavil Martin Gráf, Andreja Hlinku stvárnil Erik Held. Vojna, ktorá nasledovala po útoku na panovníka v roku 1914, bola zobrazená prostredníctvom scénického tanca v podaní Karinky Klamovej, Vanessky Kočí, Emmky Šindlerovej, Sabrinah Zaka, Melanky Kacerle. Raneného vojaka, ktorý sa vrátil z vojny a svoje pocity a zúfalstvo predniesol prostredníctvom Hviezdoslavových Krvavých sonetov Mojmír Mlynárčik. Počas recitácie krásne zatancovala Emka Korbeľová, ktorá predstavovala Slobodu a koniec vojny. Významnou osobnosťou, ktorá bojovala o vznik samostatného štátu, bol M. R. Štefánik. Tohto si zahrali Dominik Lackovič a Jakub Lobo (v alternácii). Jeho matku, s ktorou viedol dialóg tesne pred odchodom do Afriky, stvárnili Lenka Pastírová a Ninka Holentová (v alternácii). Vojakovu ženu, ktorá predniesla krásnu báseň o Slovensku, si zahrala Miška Palkovičová. Do úlohy prvého prezidenta Československa – T.G. Masaryka vedúceho rozhovor o vzniku samostatného Československa, sa vžil Oliver Boskovič. V závere žiakom krásne zaspieval zbor dievčat Elizabeth Moravčíkovej, Vanesky a Sofinky Čechových, Simonky Turčániovej a Lejky Krausovej. Dievčatá si pripravili obľúbenú pieseň T. G. Masaryka „Ach synku, synku“, ktorá mala v sprievode akordeónu pani učiteľky Kerákovej neopísateľnú atmosféru.
Po vystúpení si pani učiteľka dejepisu, Erika Goliašová, pripravila pre žiakov zaujímavé fakty a pikošky týkajúce sa tejto udalosti, ako otázky, ktorými zisťovala, či si žiaci zapamätali konkrétne informácie z predstavenia.
Všetkým žiakom, ako aj pani učiteľkám ešte raz ďakujem za to, že sme si aj my mohli uctiť túto významnú chvíľu a oslávili sme tak 100 rokov od vzniku Československa.

Autor: Jana Milková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku