Stretnutie generácií

Tento rok bol bohatý na oslavy výročí spojených so vznikom Československa.K rôznym akciám a aktivitám pripomínajúcim si tieto udalosti sme sa pridali aj na našej škole. Naštudovali sme divadelné predstavenie. Pomocou krátkych scénok žiaci „zahrali“ dôležité dejinné udalosti.
Po úspešnom predstavení v škole sme sa rozhodli nacvičené scénky a dialógy predviesť aj mimo školy. Prijali sme pozvanie medzi seniorov, ktorí sa stretávajú v Dennom centre na Cajle. Celý „divadelný“ tím tvorilo 14 žiakov a tri pani učiteľky. Vytvorili sme si miesto na vystupovanie a po krátkom príhovore žiaci zahrali scénky z obdobia vzniku ČSR. Starkým sa vystúpenie páčilo a účinkujúce deti boli odmenené nielen potleskom, ale aj jabĺčkom a čokoládovým Mikulášom.
Radi zase medzi seniorov prídeme, už teraz plánujeme ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí si aj po vyučovaní našli čas na pekné popoludnie venované našim starkým.

Autor: E. Goliašová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku