Pekný úspech

Pekný úspech dosiahli naši žiaci v OK v basketbale, ktoré sa hralo v hale SOU dňa 28.11.2018.OK sa zúčastnili, okrem našej školy, aj ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého, ZŠ Vajanského Modra a Gymnázium PK. Naši chlapci dva zápasy vyhrali a dva prehrali, čím dosiahli pekné 3. miesto.
Najlepší naši hráči boli J. Juráček, M. Bilčík a N. Palacka. Okrem nich reprezentovali našu školu R. Everling, J. Féder, K. Gróf, A. Kadlec, D. Lackovič, J. Lobo, J. Minárik, M. Moravčík.
Výsledky zápasov:
ZŠ Na bielenisku – ZŠ Fándlyho 31:5,
ZŠ Na bielenisku – ZŠ Vajanského Modra 18:8,
ZŠ Na bielenisku – ZŠ Kupeckého 14:21,
ZŠ Na bielenisku – Gymnázium PK 6:18.
Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Autor: M. Martiš

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku