DECEMBER V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ

Mesiac december je perný na udalosti nielen pre žiakov v škole, ale je to mesiac zaujímavých akcií, tvorivých dielní a všetkých tých adventných radostí pre deti v školskom klube.Decembrové návštevy v mestskej knižnici sa niesli v duchu čítania vianočných rozprávok a príbehov. V mestskom múzeu si zase deti vyskúšali v tvorivých dielňach výtvarnú techniku – grafiku, ktorou si vytvorili prekrásne obrázky.
V tomto mesiaci k nám zavítali aj členovia Slovenského Červeného kríža. V minikurze určené deťom školského veku sa deti dozvedeli o všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci, zhodnotenie situácie pri úraze, určenie priorít, privolanie pomoci. Ďalej sa deti oboznámili, ako postupovať pri stavoch bezprostredne ohrozujúce život – zisťovanie vedomia, dýchania, rany a krvácanie, šok. Zásady poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, úrazoch či iných stavoch ohrozujúce život si deti mohli vyskúšať aj priamo na samotných figurínach. Z tejto návštevy Slovenského Červeného kríža si deti odniesli veľa zážitkov a nových užitočných informácií.
Deti 3.oddelenia pod vedením p. Krajčovičovej boli pozvané Slovenskou Úniou žien, aby vystúpili so svojim vianočným kultúrnym programom na ich výročnej členskej schôdzi. Deti zožali veľký úspech. Pekným kresťanským divadelným príbehom o narodení Ježiška, ktorý bol popretkávaný pútavými dialógmi a vianočnými koledami, zaujali a potešili všetky členky.
A keďže sa blížili pre deti vysnívané Vianoce, aj tento rok Občianske združenie Školák na Bielenisku poskytol deťom v školskom klube finančné prostriedky na zakúpenie darčekov. Bohatá nádielka hier, hračiek a športových pomôcok všetkým deťom rozžiarila očká. Pedagógovia a deti veľmi pekne ďakujú OZ, ako aj vedeniu školy, ktoré hračky objednalo a odovzdalo deťom pri rozsvietenom stromčeku.
Niektoré oddelenia na záver mesiaca navštívili miestne vianočné trhy, kde si mohli užiť tú pravú vianočnú atmosféru, ochutnať punč, či iné vianočné pochutiny. Bolo to pre deti príjemné a krásne zakončenie „školského“ adventného obdobia.

Autor: Jana Krajčovičová, vedúca ŠKD

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku