Šaliansky Maťko 2019

Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa volala.V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Šaliansky Maťko je veľkým prínosom pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji ich estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.
A tak sa aj naši druháci až siedmaci, odvážni recitátori stretli, aby sa statočne medzi sebou popasovali s umeleckým prednesom slovenských povestí. Konkurencia bola veľká a recitátorské výkony veľmi vyrovnané. Každý zo súťažiacich sa snažil prerozprávať svoj príbeh čo najzaujímavejšie. Porota to mala naozaj veľmi ťažké a po dlhom rozhodovaní nakoniec vyniesla svoj verdikt nasledovne.

Prvá kategória:
1. miesto – Katarína Baumerthová, 3.C
2. miesto – Andrej Krásny, 2.C
3. miesto – Liliana Morávková, 3.A

Druhá kategória:
1. miesto – Sofia Varholáková, 5.D
2. miesto – Gabriela Filípková, 5.B
3. miesto – Adriána Filípková, 4.A

Tretia kategória:
1. miesto – Oliver Boskovič, 7.A

Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, postupujú do okresného kola a my im budeme držať palce!

Autor. G. Groschmidtová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku