5. odd. v knižnici

S Malokarpatskou knižnicou v Pezinku máme dlhoročnú spoluprácu. Zapájame sa do súťaží, rôznych aktivít.Pani vychovávateľky z našej školy ZŠ Na bielenisku pravidelne knižnicu navštevujú a detičky si vymieňajú knižky. Uvítali sme možnosť otvorenia pobočky MK na Cajle a pani vychovávateľky s menšími deťmi chodievajú pravidelne na výmenu knižiek aj tam.
V piatok 5. oddelenie ŠKD pod vedením pani vych. Šimonovičovej navštívilo pobočku MK na Cajle.
Vyjadrenie niektorých  detí - Čo sa mi v knižnici páčilo:
Jakubko - Mohol som si požičať knižky a popozerať aj tie, ktoré som si nevypožičal.
Nelka - Pozerala som si aj vysúvacie knižky. Páčili sa mi.
Kristínka - Ja som si vybrala: Hurá prázdniny!
Simonka - Páčilo sa mi všetko, hlavne knižky
Samko - Ja som si nakreslil aj mesto a vypožičal som si knižky, ktoré mi prečíta ocko.
Davidko - Vypožičal som si knižku o psíkoch: Môj najmilší Čárly.
Patrik - Vypožičal som si Minecraft ostrov a Obloha v noci. Super, proste super, knižky pre mňa.

Pani knihovníčka  pani Machová bola k deťom veľmi milá. Poradila im, ochotne odpovedala, na čo sa detičky vypytovali. Na záver deti pochválila, že sa pekne správali.
Ďakujeme aj touto cestou, že môžeme tráviť niektoré popoludnia s deťmi v knižnici. Deti sa tu cítia príjemne. Prostredie je veľmi pekné.

Autor: vych. Anna Šimonovičová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku