Nástrahy sociálnych sietí!

Snažíme sa o primárnu prevenciu! Je dôležité sa o tom rozprávať!11.1.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky, ktorú viedol pracovník Ministerstva vnútra SR pán Miroslav Schlesinger. Našich žiakov zaujal najmä reálnym videním súčasného virtuálneho sveta, ktorý žiaľ mladí ľudia vnímajú úplne inak. Žiakom zdôraznil najmä to, aby si chránili svoje súkromie, chránili svoju identitu, ,,svoje ja.“
Pán Schlesinger veľmi zrozumiteľne a pútavo (príkladmi z reálneho života) priblížil žiakom nebezpečenstvá internetu a kyberšikany. Poukázal na nástrahy sociálnych sietí, nebezpečenstvo straty súkromia. Poučil žiakov, aby si dávali veľký pozor na to, čo o sebe zverejnia na internete. V súčasnosti nie je dôležité mať čo najviac profilov, ale vnímať svet vlastnými očami ,,zmyslami.“ Nezakladajme si svoj svet na virtuálnej realite, kde si ľudia klamú, urážajú sa a chvália sa ,,cudzím perím!“
Nezabúdajme, že deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín v dnešnom virtuálnom svete!!!
Už sa tešíme sa na ďalšiu zaujímavú prednášku!

Autor: J. Dupľáková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku