Súťažíme s TALENTÍDOU

Každoročne sa deti našej školy zapájajú do vedomostných súťaží organizovaných TALENTÍDOU.MAKSÍK je názov korešpodenčnej matematickej súťaže, do ktorej sa tento rok zapojilo 25 žiakov z 1. stupňa. Súťaž pozostáva z piatich kôl, kde žiaci riešia päť úloh doma, a to buď samostatne alebo vo dvojici. Zhodnotenie súťaže bude na konci školského roka v júni.

VŠETKOVEDKO je vedomostná súťaž zo všetkých oblastí, ktoré sa deti učia v škole. Konala sa v decembri minulého roka a vyhodnotenie bolo 31. januára na karnevale. Z 37 prihlásených žiakov získali až štrnásti titul „Všetkovedko“. Súťažiaca, ktorá získala najväčší počet bodov, sa stala „Všetkovedkom školy“.
A tu sú ich mená:
2. ročník – N. Fraňová, N. Virágová, T. Varga, A. Barkáčová, 3. ročník – O. Horňák, K. Baumerthová, M. Kolesár, 4. ročník – A. Filípková, Z. Mrvová, D. Okonová, T. Brezinová, E. Hasová, Z. Ostrožlíková a B. Hlaďová.
Všetkovedko školy - ADRIÁNA FILÍPKOVÁ zo 4. A
Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce pri losovaní o tablety! (viď. Fotogaléria)

KLOKANKO je najväčšou medzinárodnou súťažou v matematike. Je veľmi obľúbená a zapojiť sa môžu žiaci od 1. až po 9. ročník. Prihlasovanie práve prebieha, ale POZOR! Už len do piatka 8. februára. Prihlasuje sa u triednych učiteľov alebo u školských koordinátorov p. uč. Rusnákovej a Cerinovej. Túto súťaž podporuje aj občianske združenie Školák na Bielenisku, ktoré žiakom prispieva 50% zo štartovného.

DOSÚŤAŽENIA, milí žiaci!

Autor: A. Rusnáková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku