ZAUJÍMAVÝ „VALENTÍN“

14.2.2019 zorganizovala p.uč.Dupľáková návštevu predstavenia v Štúdiu L+ S v Bratislave pre žiakov 8. a 9.ročníka ...... s názvom „Tajný denník Adriana Mola“ od britskej autorky Sue Townsendovej s podtitulom „Prvých 14 rokov je najťažších.“
Tento viacdielny román v denníkovej podobe mnohí žiaci čítali alebo dostali aspoň jedno vydanie pod stromček. Mali sme možnosť sledovať humorný príbeh dospievajúceho chlapca z neusporiadanej rodiny. Hoci je jedináčikom, citlivo reaguje na nepríjemné situácie, spracúva ich a hľadá riešenia vlastného bytia. Žiaci sa mohli s Adrianom – svojím pubertálnym hrdinom – stotožniť a presvedčiť sa, že dobré rodinné vzťahy sú skutočnou alfou pre toto vekové obdobie.
Sto-minútové predvedenie /jednoaktovka/ hlavného hrdinu mladým slovenským hercom Dávidom Hartlom bolo skvelé a obdivuhodné.
Je potešiteľné, že sa naši žiaci správali podľa pokynov p. učiteľky kultivovane a dôstojne.

Autor: B. Jánošová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku