Hviezdoslavov Kubín 2019

Mesiace január a február sa niesli na našej škole v literárnom duchu, a síce v konaní triednych kôl prestížnej recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.Školský rok 2018/2019 je však v niečom iný, výnimočný. Pripomíname si totiž 170. výročie od narodenia literárneho velikána, ktorý sa vo svojich dielach snažil použiť krásy nášho rodného slovenského jazyka na 101%. Nie je ním nik iný ako Pavol Orságh Hviezdoslav.
Po triednych kolách sa uskutočnil aj 65. ročník školského kola vo všetkých troch kategóriách. Dokonca sa pridali (nesúťažne) aj naši najmladší – prváčikovia, ktorí v sebe našli odvahu a prišli ukázať starším spolužiakom svoje recitátorské kvality. Účasť bola naozaj hojná, takže bolo ťažké vyberať víťazov, ktorí budú reprezentovať našu školu v okrese. Všetci súťažiaci nám predviedli svoje recitátorské majstrovstvo. Právom si zaslúžili sladkú odmenu i obrovskú pochvalu za snahu.

Porota sa nakoniec rozhodla nasledovne:


Prváčikovia :
1. miesto – Dominik Lopašovský
2. miesto – Július Bittner
3. miesto – Sarah Vargová
Gratulujeme však aj zúčastneným: Nina Hasová a Dominika Hlaváčiková

1. kategória:
PRÓZA:
1. miesto – Tomáš Varga, 2.A
2. miesto – Adela Kapustová, 2.A, Timotej Mojžiš, 3.A
3. miesto – Dominika Keráková, 4.A

POÉZIA:
1. miesto – Adriána Filípková, 4.A
2. miesto – Alexandra Ďurišová, 3.C
3. miesto – Vanessa Csicsóová, 4. B a Liliana Morávková, 3.A

2. kategória:
PRÓZA:
1. miesto – Paulína Prochádzková, 5.D
2. miesto – Gabriela Filípková, 5.B
3. miesto – Júlia Brezinová, 6.B a Ela Kamenská, 6.B

POÉZIA:
1. miesto – Sofia Varholáková, 5.D
2. miesto – Šimon Melničák, 5.C
3. miesto – Michel Džoganíková, 5.C a Nela Pilková, 5.D

3. kategória:
PRÓZA:
1. miesto – Lenka Pastírová, 7.A
2. miesto – Natália Kintlerová, 7.A
3. miesto – Nina Demčáková, 7.A

POÉZIA:
1. miesto – Dominik Lackovič, 9.A
2. miesto – Linda Cesneková, 8.B
3. miesto – Paulína Sasková, 8.B

Všetkým odvážnym recitátorom ďakujeme a víťazom zo srdca gratulujeme! Už teraz sa tešíme na budúci rok a na našich šikovných žiakov☺

Autor: J. Milková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku