Okresné kolá vo volejbale

Naša škola organizovala okresné kolá vo volejbale chlpacov aj dievčat.Dňa 19.2.2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat. 1. miesto získala ZŠ Kupeckého, 2. miesto získali žiačky našej školy ZŠ Na bielenisku a 3. miesto patrilo žiačkam zo ZŠ Fándlyho.
Následne na to sa dňa 21.2.2019 uskutočnilo aj okresné kolo vo volejbale chlapcov. Prvenstvo získali žiaci našej školy - ZŠ Na bielenisku, 2. miesto patrilo žiakom ZŠ Fándlyho a 3. miesto žiakom zo ZŠ Kupeckého.
Všetkým ešte raz srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce pri ďalšej hre na krajskom kole. ŠPORTU ZDAR!

Autor: M. Marcinková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku