Beseda s Veronikou Šikulovou

V Týždni slovenských knižníc uskutočnila Malokarpatská knižnica množstvo zaujímavých aktivít.Jednej z nich sa zúčastnili deti 5. odd. ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Šimonovičovej. Po príchode do knižnice deti privítala známa spisovateľka Veronika Šikulová. Bolo to žartovné, lebo povedala, že deti nečítajú. A keď deti nečítajú, rozhodli sa v knižnici, že budú čítať tety v knižnici deťom. Tak sa deti pohodlne usadili ako doma v obývačke a pani spisovateľka čítala rozprávku Šurienka a Atalienka. Deti sústredene počúvali. Rozprávočka sa im páčila.
Za odmenu detičky tety knihovníčky aj pani riaditeľku prekvapili a zarecitovali im básničky od Alice Náhlikovej - Sedmospáč, Múdry vodník a Hladný drak.
Podujatie sa vydarilo. Deti si v závere ešte popozerali knižky a niektorí si aj vypožičali.
Touto cestou ďakujeme Malokarpatskej knižnici za jedno krásne nezabudnuteľné  popoludnie.

Autor: A. Šimonovičová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku