Kurz korčuľovania

Už tradične sa každý rok na našej škole organizujú kurzy pre žiakov 1. stupňa.Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali v mesiaci február kurz korčuľovania pre žiakov 1. a 2. ročníka. Zúčastnilo sa ho 43 žiakov, ktorí sa naň veľmi tešili.
V pondelok 18. februára nedočkavo čakali na začiatok kurzu. V šatni predtým ešte bojovali s obúvaním korčúľ, nasadzovaním prílb a chráničov. Neskôr už stáli na ľade a čakali, kým ich tréneri rozdelia do skupín. Niektorí z nich stáli v to ráno na ľade prvýkrát. O to väčšiu radosť mali v piatok 22. februára, keď sa už všetci do jedného smelo preháňali po ľade s hokejkami. Za odvahu a snahu získali všetci žiaci v závere kurzu diplom a sladkú odmenu. Veľká vďaka za to patrí trénerom z firmy Medvedica, ktorí mali veľkú trpezlivosť a snahu naučiť všetkých korčuľovať.
Veríme, že v budúcnosti sa opäť podarí zorganizovať takúto, žiakmi pozitívne vnímanú, akciu.

Autor: Mgr. Iveta Baková

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku