Tradičné Malokarpatské múzeum - netradične

Žiaci piateho ročníka navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku.Na tom by nebolo nič výnimočné, veď už žiaci z mladších ročníkov chodievajú do múzea. Tentokrát sme sa s lektormi múzea dohodli, že nám pripravia prehliadku a program šitý „na mieru“.
Pani učiteľky dejepisu informovali muzeálne pedagogičky, čo naši piataci na hodinách dejepisu prebrali, čo už vedia a čo by mali poznať. Pracovníčky múzea pripravili pre žiakov praktické ukážky predmetov a priestorov, ktoré poznáme len zo školských učebníc.
Videli sme hmotné, písomné a obrazové pramene. Nechýbali expozície predovšetkým vinárstva a vinohradníctva a aspoň letmý pohľad do depozitára, kam sa dostanú iba kurátori a zamestnanci.
Na záver čakala na žiakov zaujímavá aktivita. Mohli si otestovať svoje vedomosti pomocou aplikácie na tabletoch. Ak chcete vidieť ako to spolu ladí tabletom, internetu, wifi a starej muzeálnej pivnice s klenbami, pozrite si fotogalériu.

Autor: p. uč. Goliašová, Krekáčová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku