Vodárenské múzeum

V dňoch 21.3. a 22.3.2019 sa žiaci piatych ročníkov spolu s triednymi učiteľkami vybrali do Bratislavy "po stopách" vody.Navštívili sme Vodárenské múzeum, kde nám veľmi zaujímavo p. Tomovčíková porozprávala rôzne informácie týkajúce sa vody - pitnej či odpadovej, kolobehu a čerpania vody, o prvej studni, o zásobovaní vodou aj pre Pezinok a následne poukazovala aj rôzne zaujímavosti a exponáty. Po absolvovaní prehliadky v múzeu sme si oddýchli v parčíku, ktorý je v areáli múzea a bol tiež plný rôznych zaujímavých exponátov. Videli sme napríklad prierez vodovodného potrubia, ktorým odchádza odpadová voda - vôbec sme nečakali, že je to niečo tak obrovské.
Potom sme sa presunuli peši na SIHOŤ - riečny ostrov v Dunaji. Prešli sme spoločne mostom ponad Karloveské rameno Dunaja. Je to jedno z mnohých Dunajských ramien. Jeho špecifikom je najmä to, že je plne prietočné. Tu sme už mali možnosť vidieť aj prvú studňu postavenú v roku 1884, ktorá ako jediná zásobovala celú Bratislavu asi 60 rokov. Očarila nás aj krása Dunajských Lužných lesov, či samotné ticho a pokoj prírody. Postupne sme vstúpili do budovy prvej elektrickej čerpacej stanice v podzemí secesného zámočku, kde sme mali možnosť vidieť čerpadlá vody a mali sme tiež možnosť ochutnať "surovú" neupravenú vodu. Následne nás tajomný tunel, ktorý viedol z tejto čerpacej stanice popod Karloveské rameno Dunaja, vyviedol von na opačnú stranu oproti vstupu na tajomný ostrov Sihoť. Všetci sme to hrdinsky zvládli, aj keď u niektorých prevládali zmiešané pocity zo stiesnených priestorov. A keďže nám počasie prialo, mali sme aj dostatok času, tak sme využili smer Devín a spoločne si pozreli ešte sútok dvoch riek pod zrúcaninou hradu Devín - Morava a Dunaj. Žiaci boli touto vyčerpávajúcou exkurziou nadšení, aj keď niektorých už nohy pobolievali. 

Autor: M. Marcinková 

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku