Pietny akt kladenia vencov

Túžbou každého z nás je žiť v mieri.Zobúdzať sa do pokojného rána, nemusieť sa báť o svoj život. Boli však časy, keď to samozrejmosťou nebolo. Bolo to v čase vojny.  Vo vojne zomrelo veľa nevinných ľudí,  a to nielen vojakov.  
     Už 74 rokov žijeme v slobode a mieri. Príchod Červenej armády a oslobodenie nášho mesta spod nadvlády fašistického režimu si občania  Pezinka pripomenuli pri Pamätníku oslobodenia na Mladoboleslavskej ulici dňa 2.apríla.  Tejto pietnej spomienky sa zúčastnili aj žiaci 8.B triedy spolu s triednou učiteľkou. Najprv boli k pomníku uložené vence a potom žiaci do vázy  pri pamätníku symbolicky vložili červené karafiáty. Vypočuli si slovenskú i ruskú hymnu, príhovor primátora mesta i ďalších dôležitých osobností, ktoré im  priblížili, aký bol život počas vojny a  ako oslobodzovanie Pezinka prebiehalo. V tej chvíli  si všetci uvedomili, aký ťažký bol život vo vojnovom období, ale aj to, aké máme šťastie, že žijeme v tomto pokojnom období bez vojny...nie všade je to samozrejmosťou...

Autor: D. Sadloňová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku