Zber papiera 2019

Výsledky jarného zberu papiera :-)

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku